Kapcsolat Gy.I.K. Felelősség    
 
Hírek

2010/12/29

A kérdésfeltevés átmenetileg szünetel.

köszönettel: a szerk.

2009/05/01

Kérjük Önöket, amennyiben a befizetéstől számított harmadik napon sem kaptak még választ értesítsenek bennünket, mert előfordul, hogy nem tudjuk a befizetőt beazonosítani.

köszönettel: a szerk.


   Keresés a válaszok között


Kereshet a kérdés azonosítójára, a korábban megadott névre és kérdésre, valamint a válaszra is.


   Statisztika

Összes kérdés: 2863
Ebből ma érkezett: 0


A keresés eredménye:

Magyar Józsefné 2009-04-26 10:23 [4939]
Kft tag milyen feltételekkel adhat kölcsön pénzt a Kft részére, és annak visszafizetését a kölcsönt adó tag meghatározhatja -e? Ezt is úgy nevezik, hogy tagi kölcsön? Hivatalos e a szerződés, ha a Kft és a tag köti és írja alá? (Esetleges későbbi nézeteltérések esetére gondolva). Várom sürgős válaszukat. Köszönettel : Magyar Józsefné

Tisztelt Kérdező! A kft. tagja természetesen nyújthat kölcsönt a a társaság számára, a tag és a kft. között létrejött megállpodás szerinti feltételek mellett, értem ezalatt az összegszerűséget, a visszafizetés ütemezését. A kölcsönre vonatkozó szabályokat a Ptk. tartalmazza. (1959. évi IV. tv. 522-528.§). Mivel a tag magánszemély, a kölcsön után a kft. nem köteles kamatot fizetni. Az 524. § (1) szerint a kölcsönösszeg átadását a hitelező (tag)megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után akár az ő, akár az adós körülményeiben olyan lényeges változás állott be, amely miatt a szerződés teljesítése többé el nem várható, továbbá a szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye. Az 525. § (1) kimondja, hogy a hitelező azonnali hatállyal felmondhatja a kölcsönt, ha a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b) az adós a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt az adós a hitelező felszólítására nem egészíti ki; d) az adós vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) az adós más súlyos szerződésszegést követett el. A határozatlan időre kötött kölcsönszerződés tizenöt napi felmondással szüntethető meg. A hitelezőnek a kölcsönösszegre vonatkozó visszakövetelési joga a szerződésben meghatározott lejárat, illetve lejáratok szerint, felmondás esetén pedig a felmondási idő elteltével nyílik me. Ha az adós a kölcsönösszeget neki felróható módon a szerződésben meghatározott céltól eltérően használja, a szerződés megszegéséből eredő jogkövetkezmények e felhasználás időpontjától kezdődően állanak be. A társaság és tagja között természetesen létrejöhet kölcsönszerződés, ez teljesen szabályos, az esetleges vitás kérdéseket a Ptk. (részben már hivatkozott) szabályai szerint kell elbírálni. Fontos, hogy írásba foglalják, bár elvileg ezt a Ptk. szabályai nem teszik kötelezővé. A tagi kölcsönnek nem csak a társaság és tagja közötti viszonyban, de a számvitel és az adózás tekintetében is vannak következményei.

tisztelettel:
Dr. Lóczi Boglárka   OnlineJogász.hu
 
© www.onlinejogasz.hu ViP-CMS - A Sokszínű Tartalomkezelő Rendszer