Kapcsolat Gy.I.K. Felelősség    
 
Hírek

2010/12/29

A kérdésfeltevés átmenetileg szünetel.

köszönettel: a szerk.

2009/05/01

Kérjük Önöket, amennyiben a befizetéstől számított harmadik napon sem kaptak még választ értesítsenek bennünket, mert előfordul, hogy nem tudjuk a befizetőt beazonosítani.

köszönettel: a szerk.


   Keresés a válaszok között


Kereshet a kérdés azonosítójára, a korábban megadott névre és kérdésre, valamint a válaszra is.


   Statisztika

Összes kérdés: 2863
Ebből ma érkezett: 0


A keresés eredménye:

Benkő Rita 2009-09-22 20:54 [5101]
A Munka Törvénykönyv 96.§ (7) szerint: A (6) bekezdéstől eltérően, ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli felmondással, a munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. A munkavállaló követelheti felmerült kárának megtérítését is. Kérdésem, hogy a munkavállaló milyen esetekben és milyen formában élhet a rendkívüli felmondással? Mennyire, milyen részletesen kell megindokolnia a rendkívüli felmondást? A munkáltató milyen jogi lépéseket tehet a munkavállaó rendkívüli felmondása esetén a munkavállalóval szemben?

Kedves Kérdező ! Az Mt. 96. § (1) bekezdése értelmében: A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti, ha a másik fél: a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől érvényesen eltérni nem lehet. A munkavállaló számára okot adhat a rendkívüli felmondásra: ha a munkáltató például nem fizet munkabért, nem biztosítja az egészséges munkavégzés feltételeit, megszegi a rendkívüli munkavégzésre vonatkozó törvényi szabályozást stb. A munkáltató munkaviszonnyal kapcsolatos kötelezettségeit az Mt. 102. §-a atrtalmazza, melyeknek súlyos megszegése megalapozza a felmondást: 102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni. (2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani. (3) A munkáltató köteles a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni, kötelezettségeit teljesíteni tudja; b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni; c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani. (4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni. A felmondást célszerű indokolni, mert ha a munkáltató nem fogadja el és bíróság elé kerül az ügy, már indokolni kell. Tanácsolom, hogy röviden indokolja meg, így nem lesz később félreértés. Tudni kell, hogy rendkívüli felmondásnál járnak a felmondási járandóságok, de ha a munkáltató önként nem fizet, a munkaügyi bíróság előtt lehet az igényt érvényesíteni vagy perrel vagy fizetési meghagyással. Amennyiben a munkáltató nem ért egyet a felmondással, a bíróságon kérheti annak jogellenességének megállapítását.

tisztelettel:
Dr. Tóth Edina   OnlineJogász.hu
 
© www.onlinejogasz.hu ViP-CMS - A Sokszínű Tartalomkezelő Rendszer