Kapcsolat Gy.I.K. Felelősség    
 
Hírek

2010/12/29

A kérdésfeltevés átmenetileg szünetel.

köszönettel: a szerk.

2009/05/01

Kérjük Önöket, amennyiben a befizetéstől számított harmadik napon sem kaptak még választ értesítsenek bennünket, mert előfordul, hogy nem tudjuk a befizetőt beazonosítani.

köszönettel: a szerk.


   Keresés a válaszok között


Kereshet a kérdés azonosítójára, a korábban megadott névre és kérdésre, valamint a válaszra is.


   Statisztika

Összes kérdés: 2863
Ebből ma érkezett: 0


A keresés eredménye:

Rita 2006-12-17 20:57 [722]
Tisztelt szakért?! A következ? problémára szeretnék megoldást találni: a múlt év októberében elkezdtem egy tanfolyamot az egyik oktatási cégnél saját költségen, munkanélküliként. A kezd? 40 %-os díjat befizettem, a fennmaradó tandíjra részletfizetési kedvezményt kértem és kaptam. Decemberben az oktatási szerz?désnek megfelel?en el?bb szóban, majd írásban kértem a tanulói jogviszonyom megszüntetését, mert közben munkahelyet találtam és az ott történt átszervezés miatt képtelen voltam folytatni a tanfolyamot. A szerz?désnek megfelel?en ezt elbírálásra várva közöltem írásban. Ezután részükr?l semmiféle levelezés, megkeresés nem történt, sem elbírálás, sem pedig olyan jelleg?, amelyb?l arra kellett volna következtetnem, hogy továbbra is tanulói jogviszonyban vagyok. (Nem értesítettek tartozásról, hiányzás- túllépésr?l, stb.) A részletfizetésem május végén lejárt és most egy összegben követelik t?lem a fennmaradt díjat, ill. arra kaptam lehet?séget, hogy -bármikor- becsatlakozzam egy másik tanfolyamra. Ezzel sajnos nem tudok élni, hiszen állapotos vagyok. Úgy vélem nem szegtem meg az oktatási céggel kötött szerz?dést, hiszen a rám vonatkozó kötelezettségnek eleget tettem. Jól gondolom- e ezt? Ebben kérném a segítségüket. El?re is köszönöm!

Kedves Rita ! Sajnos nagyon nehéz a szerz?dés ismerete nélkül tanácsot adni. Ha jól értem arról van szó, hogy csak a kezd? 40 %-os díjat fizette be, a fennmaradót nem. A szerz?dés felmondására tudnom kellene mit tartalmazott a megállapodás, mert találkoztam már olyannal, ami azt tartalmazta, hogy a tanfolyam félbehagyása esetén a pénz nem jár vissza, illetve a teljes összeget be kell fizetni, csak biztosítanak más tanfolyamon való részvételt (ahogy itt is). Ha nem azért hgyta abba a tanfolyamot mert nekik felróható módon jártak el, pl. nem volt megfeleló a színvonal, elmaradtak órák stb., akkor sajnos nem lehet visszakövetelni jogszer?en a pénzt. A szerz?dést a jöv?re nézve fel lehet mondani a másik félhez intézett nyilatkozattal, ami a szerz?dést megszünteti felmondási id?lejártával. Mivel a szerz?dés felmondás esetében a jöv?re nézve sz?nik meg, a már teljesített szolgáltatásért ellenszolgáltatás jár, az ellenszolgáltatás nélkül fizetett pénzösszeg pedig visszakövetelhet?. A felmondás alapulhat a felek megállapodásán és jogszabályon, szólhat azonnalra és meghatározott id?re. A határozott id?tartamra kötött szerz?dések azonban rendes felmondással csak a felek ez irányú megállapodása esetén szüntethet?k meg. Jelen esetben határozott idej? jogviszonyról van szó, vagyis a szer?dés kizárhatta a felmondás jogát, ami azt jelnti, hogy sajnos ki kell fizetni a teljes összeget, ha ?k szerz?dészer?en telljesítettek.

tisztelettel:
Dr. Tóth Edina
drtothedina@onlinejogasz.hu   OnlineJogász.hu
 
© www.onlinejogasz.hu ViP-CMS - A Sokszínű Tartalomkezelő Rendszer